Jak podpořit Laďku?


Vyberte si formu, jak chcete podpořit a pomoc Laďce hrát tenis na vozíku:

1. finanční dary č.t.ú.: 3167853113/0800

2. materiálová pomoc, či pomoc službami

3. pomoc lidskou silou

4. máte jiný nápad, dejte nám vědět přes formulář, jenž je níže 


Někteří mají občas trochu složitější vyrovnávání se s běžnými věcmi.  

Ať už je to výška, ze které se dívají na svět, či omezená pohyblivost.          

Bez vaší podpory není možné, aby se vrátili zpět do aktivního život a našli jeho nový smysl, třeba sportovat - hrát tenis.

 

Raději volíte konkrétní pomoc?

   Můžete nám zaslat mail přes formulář dole, chceme vám poděkovat a případné´dotazy odpovědět.

Tenisový vozík

 cena 133.520 Kč

je i díky Vám již zaplacený

(www.ultina.cz)  

Turnaje 400.000 Kč/rok

25.000 Kč/ turnaj, 

 záleží na místu konání

ročně odehraje 12-14 turnajů

Osobní asistence

odvoz, pomoc, doprovod, často řidič - na turnajích je nutností

15.000 Kč/rok

tenisové rakety, 

používá Head

24.000 Kč/rok

        tenisové míčky           ty jen lítaj


2.000 Kč/rok

         gripy při jízdě           jen hučí

48.000 Kč/rok
tenisový trenér


12.000 Kč/rok

mentální kauč

24.000 Kč/rok

rehabilitace

15.000 Kč/rok

doplatky na léky

8.000 Kč/rok

servis vozíku a skútru

elektrický skútr přeprava na i z kurtů 

70.000 Kč/5 let

děkuji Fondu Obecných individuálních žádostí a rodině Kubešových